Micromax Q 354

For sale by: Bondu, 22 Sep 2019 04:50 pm Location: Khulna, Khulna

 • Micromax Q 354
 • Micromax Q 354
 • Micromax Q 354
 • Micromax Q 354
Tk 1,600

01407331211

Negotiable

Shere This Ad: Send Email to Seller
                      মোবাইলের একটু গ্লাস ফাটা আছে মোবাইলে কোন সমস্যা নাই 
মোবাইলের টাচ কোন সমস্যা নাই 
চার্জ খুব ভালো থাকে ।

RAM 1GB 
ROM 8GB 
camera 5/3
battery 2200 mAh
Gilatala Shiromani Khulna                  

Similar ads


Micromax Q397
Micromax Q397

19 Nov 2021 06:59 pm

TK 1,500

Micromax Mobile
Micromax Mobile

26 May 2023 06:24 am

TK 1,500

Micromax Bolt Q331 2019 (Used)
Micromax Bolt Q331 2019 (Used)

22 Sep 2019 04:50 pm

TK 1,400

Micromax
Micromax

11 Nov 2019 08:19 am

TK 800

Micromax
Micromax

13 Nov 2019 03:03 pm

TK 699

Micromax X700
Micromax X700

31 Jul 2020 08:58 pm

TK 500

Micromax X267
Micromax X267

18 Nov 2021 07:15 am

TK 400

Micromax
Micromax

28 Dec 2019 08:55 am

TK 400

Micromax Sound System
Micromax Sound System

05 Sep 2022 09:58 am

TK 25,000

Micromax b5 pro
Micromax b5 pro

30 Aug 2021 06:38 am

TK 6,599

Micromax
Micromax

28 May 2021 09:20 am

TK 6,500

Micromax B5pro
Micromax B5pro

23 Aug 2021 07:56 am

TK 6,500

Micromax Q440 Full fresh
Micromax Q440 Full fresh

22 Oct 2019 02:50 pm

TK 4,900

Micromax Q4310
Micromax Q4310

30 Aug 2020 09:01 pm

TK 4,500

Micromax canvas tab p680
Micromax canvas tab p680

28 Mar 2020 05:37 pm

TK 4,500

Micromax canvas 6 pro ram 3gb/rom 32gb
Micromax canvas 6 pro ram 3gb/rom 32gb

06 Aug 2020 05:08 pm

TK 3,500