AKAI fridge

For sale by: Md miraz, 22 Nov 2022 12:24 am Location: Dhaka, Dhaka, Mirpur

 • AKAI fridge
 • AKAI fridge
 • AKAI fridge
 • AKAI fridge
Tk 15,000

01991833554

Shere This Ad: Send Email to Seller
                      Fridge a kono prlm nai Aisha daikha niben akdom frash notun ar Moto fridge ar worinty kaguj haraya gase use hoisa 1. Bochor 4 month location mirpur 1 darrosalam thanar aikhan                  

Similar ads


10.5 cft Fridge
10.5 cft Fridge

06 Apr 2021 12:34 am

TK 14,500

LG Fridge Expresscool urgent sale
LG Fridge Expresscool urgent sale

15 Nov 2020 05:56 am

TK 14,500

walton fridge
walton fridge

03 Oct 2021 10:11 pm

TK 14,000

Marcel 193 liter Frost Fridge
Marcel 193 liter Frost Fridge

02 Aug 2021 04:46 am

TK 14,000

Walton glass door fridge
Walton glass door fridge

14 May 2022 10:32 am

TK 14,000

Walton Fridge
Walton Fridge

15 Jun 2021 06:58 am

TK 13,990

Walton 12 cft running fridge,100%fresh
Walton 12 cft running fridge,100%fresh

25 Jun 2020 01:29 am

TK 13,500

Singer Fridge
Singer Fridge

26 Jun 2022 08:34 am

TK 13,000

Deep Fridge for sell
Deep Fridge for sell

22 Sep 2019 06:50 am

TK 100,000

Fridge
Fridge

16 Nov 2019 02:18 am

TK 90,000

Cake display fridge
Cake display fridge

23 Apr 2022 11:15 pm

TK 65,000

HITACHI FRIDGE 375 LITER NEW
HITACHI FRIDGE 375 LITER NEW

30 Apr 2021 10:56 pm

TK 62,000

Siemens Double Door Fridge
Siemens Double Door Fridge

04 Jul 2021 12:25 am

TK 60,000

Bakery cake fridge
Bakery cake fridge

04 Sep 2021 10:02 pm

TK 55,000